Kvalitātes un vides aizsardzības politika

MŪSU DARBĪBAS PAMATMĒRĶI:

* Tiecamies būt par uzticamākajiem partneriem mobilo terminālu bojājumu novēršanā.
* Tiecamies kļūt par līderiem savā nozarē Ziemeļeiropas un Baltijas valstīs.

MŪSU DARBĪBAS PRINCIPI:

Attiecībā uz klientu:

* Mēs ar klientiem sadarbojamies atbilstoši partnerības principam – uzvarēsim kopā.
* Savā darbā ar klientiem mēs tiecamies pēc tā, lai mobilo terminālu bojājumu dēļ tie ciestu pēc iespējas mazāk neērtību.
* Izpildām saistības pret klientiem, obligātās un mūsu pašu noteiktās prasības kvalitātes jomā.

Attiecībā uz sevi un partneriem:

* Tiecamies pēc tā, lai mūsu darbinieki saprastu, ka aiz katra termināla, kurš ir sabojājies, stāv reāls cilvēks.
* Periodiski apmācām savus darbiniekus, tiecoties pēc galvenajiem mūsu darbības mērķiem.
* Saprotam, ka arī no mūsu darbības ir atkarīga mobilo terminālu ražotāju veiksme biznesā.

Attiecībā uz darbības pilnveidošanu:

* Tiecoties apmierināt mobilo terminālu ražotāju un klientu vajadzības un atbilst tiesiskajām prasībām, esam ieviesuši kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst ISO 9001:2008, un vides aizsardzības vadības sistēmu, kas atbilst ISO 14001:2004 prasībām, kā arī pastāvīgi pilnveidojam to rezultativitāti.
* Regulāri pārskatām savu pozīciju, novērtējam, ko esam izdarījuši, kur esam, kur būsim rīt.
* Pilnveidojam sabiedrības iekšējos procesus, piesaistot jaunākās tehnoloģijas, atjaunojot tehnisko bāzi, meklējot jaunus alternatīvus materiālus.

Attiecībā uz apkārtējo vidi:

* Šķirojam un utilizējam kā ražošanas, tā sadzīves atkritumus, tā samazinot mūsu darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.
* Pastāvīgi meklējam veidus, kā optimizēt enerģētisko resursu lietojumu, veicam piesārņojuma prevenciju un apņemamies atbilst visām tiesiskajām vides aizsardzības prasībām.

Direktors                                                         Gintaras Kručkas