• Reģistrēties
 • Partneru portāls

  Informācijas un datu drošība

  1. Vispārīgie noteikumi

  Šie datu aizsardzības noteikumi (turpmāk tekstā – „noteikumi”) reglamentē galvenos principus un kārtību, saskaņā ar kuru Pārdevējs (turpmāk – „mēs”) interneta veikalā (turpmāk – interneta veikals) izmanto Pircēju (turpmāk – „Jūsu”) personas datus.
  Jūsu personas datu izmantošanu nosaka šie noteikumi, LV Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi tiesību akti, kas reglamentē tādu datu uzkrāšanu.

   

  2. Reģistrācijas iesniegšanas noteikumi

  Jums reģistrācijas veidlapā ir jāsniedz pilnīga nepieciešamā informācija par sevi. Ja reģistrācijas veidlapā Jūs iesniegsiet neprecīzus, nepareizus vai maldinošus datus, mums ir tiesības anulēt Jūsu reģistrāciju un izdzēst datus vai ierobežot Jūsu iespējas izmantot interneta veikalu.
  Mēs atzīstam un cienām katras fiziskās personas, kas apmeklē interneta veikalu, tiesības un privātumu. Mēs uzkrājam un izmantojam fiziskās personas datus (vārdu, uzvārdu, telefona numuru, elektroniskā pasta adresi un citu interneta veikala reģistrācijas veidlapā norādīto informāciju), lai:
  o apstrādātu Jūsu preču un pakalpojumu pasūtījumus;
  o atrisinātu problēmas, kas ir saistītas ar preču izsniegšanu vai piegādi;
  o izpildītu citas līgumsaistības.
  Personas dati tiek apstrādāti ar drošiem līdzekļiem, kas pasargā šos datus no nelikumīgas iznīcināšanas, izpaušanas un citām nelikumīgām darbībām.
  Datus, kas nav Jūsu personas dati, t.i., datus, kas ir saistīti ar Jūsu iegādātajām precēm, mēs varam izmantot statistikas mērķiem. Tāda statistikas datu uzkrāšana neļaus tieši vai netieši noteikt Jūsu personas identitāti. Mēs atstājam sev tiesības statistikas datus nodot trešajai pusei.

   

  3. Personas datu nodošana trešajām pusēm

  Mēs nenodosim Jūsu personas datus trešajām personām bez atsevišķas Jūsu piekrišanas, izņemot Latvijas Republikas likumos noteiktos apstākļus.

   

  4. Informācijas vai pretenzijas nodošana

  Visi paziņojumi, kas ir saistīti ar personas datu apriti, jānosūta uz e-pastu d.ganusa@mttc.lt vai pa pastu.
  Atbildi mēs sniedzam tādā formā, kādā ir saņemts paziņojums vai pretenzija.

   

  5. Personas datu aprite

  Jūs piekrītat, ka personas dati, kurus Jūs pēc savas vēlēšanās sniedzat reģistrācijas veidlapā, tiktu izmantoti, balstoties uz šiem noteikumiem.

   

  6. Noteikumu izmainīšana

  Mums ir tiesības daļēji vai pilnībā izmainīt Privātuma noteikumus, par to paziņojot interneta veikalā.
  Ja Jūs pēc šo noteikumu izmaiņām izmantojiet interneta veikala sniegtos pakalpojumus, mēs uzskatām, ka Jūs esat piekritis noteikumu izmaiņām.

   

  7. Noslēguma noteikumi

  Latvijas Republikas tiesības tiek piemērotas šiem Privātuma noteikumiem.
  Visas nesaprašanās par šo noteikumu izpildi ir jāatrisina sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, nesaprašanās ir jārisina Latvijas Republikas likumos noteiktā kārtībā.

      Autorizētais apkalpošanas centrs