• Reģistrēties
 • Partneru portāls

  Kvalitātes un vides aizsardzības politika

   

  Mēs un klienti

  Mēs esam vieta, kur cilvēki nāk ne tikai ar bojātiem telefoniem, bet arī pakonsultēties jautājumos, kas saistīti ar telefona drošību vai lietošanu. Mēs klientu acīs esam un vēlamies būt viedierīču GURU jeb labs draugs, kas ir speciālists gudrajos telefonos.

  Katrs klients ir nozīmīgs, neatkarīgi no tā vai mūsu servisā viņš labos dārgu telefonu vai atnācis tikai telefonu palūgt uzlādēt. Mēs palīdzam ikvienam mūsu klientam, jo saprotam, ka bojāts telefons var nozīmēt teju vai pasaules galu. Katram klientam ir savs stāsts, sava ķibele ar ko viņš pie mums ir ieradies, tādēļ mēs esam elastīgi un meklējam radošu risinājumu konkrētajai problēmai.

  Mēs un kvalitātes standarti 

  Tiecoties apmierināt mobilo terminālu ražotāju un klientu vajadzības un atbilst tiesiskajām prasībām, mēs strādājam atbilstoši kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst ISO 9001:2008, un vides aizsardzības vadības sistēmai, kas atbilst ISO 14001:2004 prasībām, kā arī pastāvīgi pilnveidojam to rezultativitāti. Darbā izmantojam inovatīvākās un modernākās iekārtas, kas atvieglo un efektivizē servisa darbu visos līmeņos. 

  Mēs un vide

  Mēs šķirojam un utilizējam kā ražošanas, tā sadzīves atkritumus, tā samazinot mūsu darbības ietekmi uz apkārtējo vidi. Mēs pastāvīgi meklējam veidus, kā optimizēt enerģētisko resursu lietojumu, veicam piesārņojuma prevenciju un apņemamies atbilst visām tiesiskajām vides aizsardzības prasībām.

    

   

   

      Autorizētais apkalpošanas centrs