• Reģistrēties
 • Partneru portāls

  Noderīga informācija

  Garantija netiek piemērota


  Ražotāju garantijas un to ierobežojošie nosacījumi norādīti mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatās, lietošanas instrukcijās, garantijas apliecības vai citā ražotāja oficiālajos avotos norādītajā dokumentācijā.

  Statistika: MTTC mēnesī ierobežo līdz 8% no visu mobilo ierīču garantijām. Galvenais iemesls – lietošanas instrukcijās paredzēto nosacījumos neievērošana.


  Vairumā gadījumu ražotāja garantija nedarbojas:
  • Korpusa daļām, ja vien netiek atzīts ražošanas brāķis.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja ierīces īpašnieks nav ievērojis lietotāja instrukcijās paredzētos nosacījumus. 
  • Mobilajam telefonam vai tā papildierīcēm, ja tie nav lietoti atbilstoši paredzētajam uzdevumam.
  • Telefona aparātam, kurš ir lietots ar papildierīcēm, kas nav ražotāja atestētas (tīkla lādētājiem, baterijām, autoierīcēm u.c.).
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja tiek konstatēti mehāniski vai ķīmiski bojājumi, korozija, oksidācija.
  • Telefonu aparātiem vai to papildierīcēm, ja bojājums rodas dabas vai citu faktoru dēļ, kas nav atkarīgi no ražotājiem (zibens, īssavienojums u.c.). 
  • Mobilajam telefonam, ja nepareizi ir lietotas baterijas vai uzlādēšanas ierīces.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, kas ir remontēti tehniskās uzraudzības salonos, kam nav nepieciešamo ražotāja pilnvaru.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja ir sabojāts, mainīts, nokasīts telefona aparāta IMEI numurs, papildierīču sērijas numurs.
  • Telefonam, ja pēc kāda laika samazinās tā baterijas ietilpība vai uzlādētās baterijas darbības laiks.
  • Mobilajam telefonam vai tā papildierīcēm elementu dabīgas nolietošanās dēļ.
  • Programmatūras produktiem un informācijai, kas netiek piegādāta kopā ar izstrādājumu, bet ir paša lietotāja noteikti, saglabāti vai radīti.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja defektu ir radījusi konstrukcijas, telefona shēmu vai bāzes programmatūras nomaiņa.
  • Mobilajam telefonam, ja ir konstatētas vīrusu programmas.
   
  Garantijas nosacījumu pārkāpumu piemēri.
   
  Mehāniski bojājumi (zaļā līnija norāda, ka telefona iekšējais ekrāns ir bojāts/saspiests u. c.):
   
   
  Mitruma radīti bojājumi uz galvenās telefona plāksnes – uz bojājumiem norāda izbalējušas, apsūbējušās kontaktu vietas (parasti kontakti ir spīdīgi un bez absūbējuma):
   
   
  Mehāniski ārējie bojājumi: ieplīsis skārienjutīgais stikls vai kāda cita ārējā daļa:
   
   
  Izmantojamo piederumu bojājumi – pārlūzis/bojāts vads:
  Saraksts ar to nebeidzas, ir arī vispārīga rakstura bojājumi. Precīzi garantijas ierobežošanas nosacījumi aprakstīti mob. ierīces lietošanas instrukcijās, garantijas nosacījumos u. c.

   

      Autorizētais apkalpošanas centrs