• Reģistrēties
 • Partneru portāls

  Noderīga informācija

  Garantija netiek piemērota


  Ražotāju garantijas un to ierobežojošie nosacījumi ir norādīti mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā, lietošanas instrukcijā, garantijas apliecībā vai citā ražotāja oficiālajos avotos norādītā dokumentācijā.

  Statistika: MTTC mēnesī ierobežo līdz 8% no visu mobilo ierīču garantijām. Galvenais iemesls – lietošanas instrukcijās paredzēto nosacījumos neievērošana.


  Vairumā gadījumu ražotāja garantija nedarbojas:
  • Korpusa daļām, ja vien netiek atzīts ražošanas brāķis.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja ierīces īpašnieks nav ievērojis lietotāja instrukcijās paredzētos nosacījumus. 
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja tie nav lietoti atbilstoši paredzētajam uzdevumam.
  • Telefonam, kurš ir lietots ar papildierīcēm, kas nav ražotāja atestētas (tīkla lādētājiem, baterijām, autoierīcēm u.c.).
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja tiek konstatēti mehāniski vai ķīmiski bojājumi, korozija, oksidācija.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja bojājums radies dabas vai citu faktoru dēļ, kas nav atkarīgi no ražotājiem (zibens, īssavienojums u.c.). 
  • Telefonam, ja nepareizi ir lietotas baterijas vai uzlādēšanas ierīces.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, kas iepriekš ir tikuši remontēti tehniskās uzraudzības salonā, kuram nav nepieciešamo ražotāja pilnvaru.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja ir sabojāts, mainīts, nokasīts telefona aparāta IMEI numurs, papildierīču sērijas numurs.
  • Telefonam, ja pēc kāda laika samazinās tā baterijas ietilpība vai uzlādētās baterijas darbības laiks.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, to elementu dabīgas nolietošanās dēļ.
  • Programmatūras produktiem un informācijai, kas netiek piegādāta kopā ar izstrādājumu, bet ir paša lietotāja noteikti, saglabāti vai radīti.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja defektu ir radījusi konstrukcijas, telefona shēmu vai bāzes programmatūras nomaiņa.
  • Telefonam, ja ir konstatētas vīrusu programmas.
   
  Garantijas nosacījumu pārkāpumu piemēri.
   
  Mehāniski bojājumi (zaļā līnija norāda, ka telefona iekšējais ekrāns ir bojāts/saspiests u. c.):
   
   
  Mitruma radīti bojājumi uz galvenās telefona plāksnes – uz bojājumiem norāda izbalējušas, apsūbējušās kontaktu vietas (parasti kontakti ir spīdīgi un bez absūbējuma):
   
   
  Mehāniski ārējie bojājumi - ieplīsis skārienjutīgais stikls vai kāda cita ārējā daļa.
   
   
  Izmantojamo piederumu bojājumi – pārlūzis vai bojāts vads.
   
  Lūdzam ņemt vērā, ka šeit nav minēti visi bojājumi, kas var ietekmēt garantijas remontu. Precīzi garantijas ierobežošanas nosacījumi ir aprakstīti ierīces lietošanas instrukcijā, garantijas nosacījumos, u.t.t..

   

      Autorizētais apkalpošanas centrs