• Reģistrēties
 • Partneru portāls

  Noderīga informācija

  Garantijas līgumi


  Mobilo telefonu ražotāji uzņemas nodrošināt, ka pirkšanas dienā to ierīces ir bez materiāla vai ražošanas defektiem, un garantē, ka noteiktā laika posmā bojājumiem nevajadzētu rasties. Šo uzņemšanos apliecina ierobežotā ražotāja garantija.


  Tālāk aprakstītā ražotāja garantija ir spēkā visām mobilajām ierīcēm, kuru piegādātāji ir MTTC partneri.

  Ierobežota garantijas uzraudzība tiek veikta līdz pēdējai ierobežotās garantijas laika dienai, kad bez jebkāda papildu maksājuma tiek novērsti dažādi ierīces defekti, veikti uzraudzības un remonta darbi.

  Ražotāja ierobežotās garantijas laiks

  Garantijas laiks sākas, kad oriģinālu mobilo telefonu vai tā papildierīci iegādājas galalietotājs, bet beidzas tajā dienā, kas norādīta ierīces garantijas talonā. Atsevišķām ierīces daļām var būt noteikta dažāda ilguma garantija. Ierobežotās ražotāja garantijas laiks netiek pagarināts, ja galapircējs ierīci pārdod tālāk citam lietotājam.

   

  Nokia garantijas līgumi
  Samsung garantijas līgumi
  Sony garantijas līgumi
  HTC garantijas līgumi 
  Motorola garantijas līgumi
  LG garantijas līgumi
  Huawei garantijas līgumi
  CAT garantijas līgumi
  ZTE, Blackberry garantijas līgumi

   

      Autorizētais apkalpošanas centrs