• Reģistrēties
 • Partneru portāls

  Noderīga informācija

  Garantijas līgumi


  Mobilo telefonu ražotāji uzņemas nodrošināt, ka pirkšanas dienā to ierīces ir bez materiāla vai ražošanas defektiem un garantē, ka noteiktā laika posmā bojājumiem nevajadzētu rasties. Šo uzņemšanos apliecina ierobežotā ražotāja garantija.


  Tālāk aprakstītā ražotāja garantija ir paredzēta visām mobilajām ierīcēm, kuru piegādātāji ir MTTC partneri.

  Ierobežota garantijas uzraudzība tiek veikta līdz pēdējai ierobežotās garantijas laika dienai, kad bez jebkāda papildus maksājuma tiek novērsti dažādi ierīces defekti, veikti uzraudzības un remonta darbi.

  Ierobežotās ražotāja garantijas laiks

  Garantijas laiks sākas, kad oriģinālo mobilo telefonu vai tā papildierīci iegādājas gala lietotājs, un beidzas tajā dienā, kura ir norādīta ierīces garantijas talonā. Atsevišķām ierīces daļām var būt sniegta dažāda ilguma garantija (hipersaite uz terminiem). Ierobežotās ražotāja garantijas laiks netiek pagarināts, ja gala pircējs ierīci pārpārdod.

   

  Nokia garantijas līgumi
  Samsung garantijas līgumi
  Sony garantijas līgumi
  HTC garantijas līgumi 
  Motorola garantijas līgumi
  LG garantijas līgumi
  Huawei garantijas līgumi
  CAT garantijas līgumi
  ZTE, Blackberry garantijas līgumi

   

      Autorizētais apkalpošanas centrs