• Reģistrēties
 • Partneru portāls

  Noderīga informācija

  Garantijas apkalpošanas atteikums


  Iegādājot ierīci, klāt tiek saņemts arī ražotāja solījums, ka pirkuma dienā ierīce ir bez materiāla vai ražošanas defekta un  ka noteiktā laika posmā bojājumiem nevajadzētu rasties. Ja tomēr tādi rodas, ražotājs apņemas segt visas izmaksas, kas saistītas ar to novēršanu. Katrs ražotājs nosaka savus garantijas termiņus. Tomēr ir gadījumi, kad garantijas remonts tiek atteikts.


  Garantijas remonts netiek veikts: 
  • Ierīces korpusa daļām, ja vien netiek atzīts ražošanas brāķis.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja ierīces īpašnieks nav ievērojis lietotāja instrukcijās detalizētus nosacījumus. 
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja tie nav lietoti atbilstoši paredzētajam uzdevumam.
  • Telefonam, kurš ir lietots ar papildierīcēm, kas nav ražotāja atestētas (tīkla lādētājiem, baterijām, autoierīcēm u.c.).
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja tiek konstatēti mehāniski vai ķīmiski bojājumi, korozija, oksidācija.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja bojājums radies dabas vai citu faktoru dēļ, kas nav atkarīgi no ražotājiem (zibens, īssavienojums u.c.). 
  • Telefonam, ja ir nepareizi lietotas baterijas vai uzlādēšanas ierīces.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, kas iepriekš ir tikuši remontēti tehniskās uzraudzības salonā, kuram nav nepieciešamo ražotāja pilnvaru.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja ir sabojāts, mainīts, nokasīts telefona aparāta IMEI numurs, papildierīču sērijas numurs.
  • Telefonam, ja pēc kāda laika samazinās tā baterijas ietilpība vai uzlādētās baterijas darbības laiks.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, to elementu dabīgas nolietošanās dēļ.
  • Programmatūras produktiem un informācijai, kas netiek piegādāta kopā ar izstrādājumu, bet ir paša lietotāja noteikti, saglabāti vai radīti.
  • Telefonam vai tā papildierīcēm, ja defektu ir radījusi konstrukcijas, telefona shēmu vai bāzes programmatūras nomaiņa.
  • Telefonam, ja ir konstatētas vīrusu programmas.
   
  Garantijas nosacījumu pārkāpumu piemēri.
   
  Mehāniski bojājumi (zaļā līnija norāda, ka telefona iekšējais ekrāns ir bojāts/saspiests):
   
   

  Mitruma radīti bojājumi uz galvenās telefona plāksnes – uz bojājumiem norāda izbalējušas, apsūbējušās kontaktu vietas (parasti kontakti ir spīdīgi un bez absūbējuma):

   
   

  Mehāniski ārējie bojājumi - ieplīsis skārienjutīgais stikls vai kāda cita ārējā daļa.
   

   

  Izmantojamo piederumu bojājumi – pārlūzis vai bojāts vads.

   

  Lūdzam ņemt vērā, ka šeit nav minēti visi bojājumi, kas var ietekmēt garantijas apkalpošanu. Precīzi garantijas ierobežošanas nosacījumi ir aprakstīti ierīces lietošanas instrukcijā, garantijas nosacījumos, u.t.t..

   

      Autorizētais apkalpošanas centrs