Noderīga informācija

Garantijas līgumi


Nododot ierīci tirdzniecībai, ražotājs uzņemas nodrošināt, ka ierīce pārdošanas brīdī būs bez materiāla vai ražošanas defekta, un garantē, ka noteiktā laika posmā bojājumiem nevajadzētu rasties. Šo apliecina ierīcei pievienotā ražotāja rakstiskā garantija.

Par garantijas termiņa sākuma dienu tiek uzskatīta diena, kad ierīce ir iegādāta. 

Mobilajiem telefoniem ir noteikts 24 mēnešu garantijas laiks, bet to piederumiem garantijas laiki var atšķirties. Par to vairāk informāciju aicinām skatīt šeit

Ja tomēr tiek konstatēts kāds defekts, to novēršanu tālruņu ražotāji ir uzticējuši mums un šis pakalpojums pieejams visos mūsu salonos. MTTC Latvija meistari nodrošinās dažādu ierīces defektu novēršanu, veiks uzraudzību un remonta darbus bez jebkādas papildu maksas. 

 

Nododot ierīci garantijas remontam, kopā ar ierīci nepieciešams iesniegt dokumentu, kas apliecina tās iegādāšanos, un / vai garantijas talonu, kā arī jābūt ievērotiem garantijas lietošanas noteikumiem.

 

Ražotāju garantijas noteikumi

Alcatel garantijas līgumi

Apple garantijas līgumi

Asus garantijas līgumi

Blackview garantijas līgumi

CAT garantijas līgumi

Huawei garantijas līgumi

HTC garantijas līgumi

LG garantijas līgumi

Motorola garantijas līgumi

Nokia garantijas līgumi

Samsung garantijas līgumi

Sony garantijas līgumi

ZTE, Blackberry garantijas līgumi 

Xiaomi garantijas līgumi

    Autorizētais apkalpošanas centrs