• Reģistrēties
 • Partneru portāls

  Noderīga informācija

  Garantijas līgumi


  Nododot ierīci tirdzniecībai, ražotājs uzņemas nodrošināt, ka ierīce pārdošanas brīdī būs bez materiāla vai ražošanas defekta, un garantē, ka noteiktā laika posmā bojājumiem nevajadzētu rasties. Šo apliecina ierīcei pievienotā ražotāja rakstiskā garantija.

  Par garantijas termiņa sākuma dienu tiek uzskatīta diena, kad ierīce ir iegādāta. 

  Mobilajiem telefoniem ir noteikts 24 mēnešu garantijas laiks, bet to piederumiem garantijas laiki var atšķirties. Par to vairāk informāciju aicinām skatīt šeit

  Ja tomēr tiek konstatēts kāds defekts, to novēršanu tālruņu ražotāji ir uzticējuši mums un šis pakalpojums pieejams visos mūsu salonos. MTTC Latvija meistari nodrošinās dažādu ierīces defektu novēršanu, veiks uzraudzību un remonta darbus bez jebkādas papildu maksas. 

   

  Nododot ierīci garantijas remontam, kopā ar ierīci nepieciešams iesniegt dokumentu, kas apliecina tās iegādāšanos, un / vai garantijas talonu, kā arī jābūt ievērotiem garantijas lietošanas noteikumiem.

   

  Ražotāju garantijas noteikumi

  Alcatel garantijas līgumi

  Apple garantijas līgumi

  Asus garantijas līgumi

  Blackview garantijas līgumi

  CAT garantijas līgumi

  Huawei garantijas līgumi

  HTC garantijas līgumi

  LG garantijas līgumi

  Motorola garantijas līgumi

  Nokia garantijas līgumi

  Samsung garantijas līgumi

  Sony garantijas līgumi

  ZTE, Blackberry garantijas līgumi 

  Xiaomi garantijas līgumi

      Autorizētais apkalpošanas centrs