• Reģistrēties
 • Partneru portāls

  Noderīga informācija

  Huawei remonta pakalpojumu noteikumi un nosacījumi


   Huawei remonta pakalpojumu Noteikumi un nosacījumi

   

  1. Par datu drošību jūsu ierīcē (datu dublēšanu un/vai dzēšanu un SIM kartes un SD kartes izņemšanu) esat atbildīgs/-a tikai un vienīgi jūs pirms dodat atļauju mums veikt remonta pakalpojumu. Mēs nenesam atbildību par datu, iestatījumu vai programmatūru zaudējumiem vai jebkādām izmaiņām pakalpojuma veikšanas laikā, ja jums nebūs sekmīgi izdevies veikt datu dublēšanu un dzēšanu. Mēs arī neuzglabāsim jūsu personiskos datus nekādiem nolūkiem.

  2. Lūdzu, apskatiet savus komerciālās garantijas noteikumus gadījumā, ja uz jūsu ierīci attiecas papildu komerciāla garantija. Pretējā gadījumā pārbaudiet likumiskās garantijas tiesības, kas nosaka 2 (divu) gadu likumiskās garantijas periodu un kas sākas no brīža, kad pārdevējs jums nodevis preces. Lai izmantotu gan likumisko, gan komerciālo garantiju, ir nepieciešams uzrādīt dokumentāru pamatojumu, kas apliecina preces piegādes un/vai pirkšanas datumu, piem., rēķins, pirkuma čeks, piegādes pavadzīme vai aizzīmogota un datēta garantijas karte. Dokumenti, kas ir viltoti vai kā citādi manipulēti, netiks pieņemti. Juridiskā garantija sedz preces remontu vai, attiecīgā gadījumā, nomaiņu preces neatbilstības dēļ, un tādā gadījumā saskaņā ar juridiskajiem noteikumiem jums tas būs bezmaksas.

  3. Lūdzu, atcerieties, ka uz komerciālajām vai likumiskajām garantijām neattiecas nekādi nejauši radīti bojājumi, piemēram, izmirkšana ūdenī (šķidrumā), pilienu radīti bojājumi, cilvēka radītie bojājumi, nelikumīga demontāža, neatļauts remonts vai modifikācija, līmējuma vietu noņemšana, vīrusu u.c. veida ierīces ļaunprātīga izmantošana vai neatbilstība izstrādājuma rokasgrāmatas norādījumiem. Šādos gadījumos jums jāmaksā atbilstošā remonta maksa, ja ierīcei beidzies garantijas termiņš, ieskaitot materiālu izmaksas un uzturēšanas izmaksas. Ja jums tas ir jānosūta atpakaļ uz rūpnīcas apkopi, var būt iekļautas arī pasta izmaksas.

  4. Huawei autorizētie servisa centri var jums piegādāt pagaidu ierīci, par kuru jāiemaksā depozīta maksa (ja piemērojama). Pagaidu ierīce jums tiks aizdota, ja remontam nosūtīto ierīci nevar salabot tajā pašā dienā. Lai nezaudētu savus datus, kas tiek glabāti aizdotajā ierīcē, lūdzu, ievērojiet šo noteikumu 1. punktu. Jums ir pienākums pienācīgi rūpēties par pagaidu ierīci un to nodot atpakaļ tādā pašā stāvoklī, kādā to saņēmāt. Ja jūs neizpildīsiet iepriekšminētos noteikumus, mēs paturam tiesības pieprasīt saprātīgu kompensāciju, kas rodas no nepareizas pagaidu ierīces izmantošanas vai novēlotas nodošanas atpakaļ.

  5. Šos Noteikumus un nosacījumus regulē Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošie likumi, un visus strīdus vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, galīgi izšķir kompetentā vietējā iestāde.

   

  Paziņojums par konfidencialitāti

   

  Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic datu apstrādātājs UAB "Huawei Technologies (Vilnius)", reģistrētā adrese Lvovo 25, Vilnius, Lietuva (turpmāk: “Huawei” vai “mēs”) Huawei autorizēto servisa centros pakalpojumu sniegšanas ietvaros.

   

  Datu apstrādes apjoms, mērķis un juridiskais pamats Huawei garantijas remontam

   

  Huawei apkopo un apstrādā jūsu personas datus ar mērķi sniegt norunātos pakalpojumus, sazinoties ar jums par pakalpojumu un to kvalitātes kontroli (ieskaitot apmierinātības aptauju).

  Tas ietver šādus datus: vārds, tālruņa numurs, adrese (ja piemērojams), e-pasts, sērijas numurs (SN), informācija par ierīci, dokumenta informācija, kas pierāda preces piegādes vai pirkšanas datumu (ja piemērojams). Personas dati tiks glabāti līdz 24 mēnešiem.

  Mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz:

  • Līgumu izpilde: Garantijas līgumi - Remonts saskaņā ar garantijas politikā noteiktajiem noteikumiem,
  • Piekrišanu - klientu apmierinātības aptaujas veikšana pēc pakalpojuma pabeigšanas.

   

  Ārpusgarantijas remontam, ko nodrošina Huawei autorizētie servisa centri

  Huawei apkopo un apstrādā jūsu personas datus tikai kvalitātes kontroles nolūkos (ieskaitot rezerves daļu pārvaldībai un saistītajam atbalstam autorizētajiem servisa centriem).

  Tas ietver šādus datus: SN un ierīces informāciju. Personas dati tiks glabāti līdz 24 mēnešiem.

  Mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm sniegt labāku rezerves daļu pārvaldības atbalstu autorizētiem servisa centriem;

  *Ja mēs jums izsniedzam maiņas tālruni, mēs apkopojam jūsu vārdu, tālruņa numuru, adresi (ja attiecināms), e-pastu, SN un informāciju par ierīci, pamatojoties uz maiņas tālruņa devēja līgumu.

  Personas datu saņēmēji

  Mēs izmantojam autorizētos servisa centrus. Tos esam rūpīgi atlasījuši, un tiem ir saistoši mūsu norādījumi, tie tiek regulāri pārbaudīti un citos nolūkos neapstrādās jūsu personas datus mūsu vārdā.

  Dati netiks pārsūtīti saņēmējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Izņēmums attiecas uz sērijas numuru (SN). SN tiks nodots uzņēmumam Huawei Device Co., Ltd, kas atrodas Ķīnā saskaņā ar Eiropas līguma klauzulu standartu, lai nodrošinātu atbilstošus drošības pasākumus ierīces autentifikācijai un apliecinātu tās piemērotību remontam.

   

  Jūsu tiesības

   

  Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu par to, vai personas datus, kas attiecas uz jums, apstrādā Huawei. Dažos likumos noteiktajos gadījumos jūs varat arī pieprasīt savas informācijas kopiju, kas mums ir, un lūgt mūs labot, dzēst, kā arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.

  Ja vēlaties izmantot kādas no iepriekšminētajām tiesībām vai vēlaties iesniegt sūdzības vai jautājumus par to, kā Huawei apstrādā personas datus kopumā vai tieši jūsu gadījumā, kā arī, ja jums ir kādi jautājumi mūsu datu aizsardzības inspektoram (DAI), lūdzu, iesniedziet vaicājumu vietnē: https://consumer.huawei.com/lv/legal/privacy-questions/ . Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzības datu aizsardzības uzraudzības iestādei par jūsu personas datu apstrādi mūsu uzņēmumā.

  Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu pakalpojumu privātuma politiku, lūdzu, apmeklējiet vietni: Huawei atbalsta servisa konfidencialitātes paziņojums - https://consumer.huawei.com/lv/support/service-privacy-notice/

      Autorizētais apkalpošanas centrs