Pakalpojumi

Lietotu ierīču utilizācija


Prognozes liecina, ka 2020. gadā pasaulē būs uzktātas jau 12 miljoni tonnas elektronisko atkritumu!

Mūsu pieņemšanas punktos ir iespējams nodot novecojušas, bojāta un saziņai vairs neizmantojamas mobilās ierīces videi draudzīgai to utilizācijai.

    Autorizētais apkalpošanas centrs